SVENDBORG INTERNATIONAL MARITIME ACADEMY
SIMAC

Bliv studerende

  Adgangskrav og optagelse 

Fælles for vores uddannelser er, at du skal have en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse (svendebrev suppleret med gymnasialt niveau - f.eks. adgangskursus). 

 

1) Du har gennemført en af nedenstående gymnasiale uddannelser – uanset linje:

 

·         Studentereksamen (STX)
·         HF-kursus
·         HTX
·         HHX
·         EUX
 

2) Du har en erhvervsuddannelse og suppleret med følgende fag:
·         Matematik
·         Fysik eller kemi
·         Dansk
·         Engelsk
hvoraf mindst 2 skal være på B-niveau og de resterende på mindst C-niveau:

En erhvervsuddannelse kan erstattes af mindst 2 års relevant erhvervserfaring - SIMAC udfærdiger da en realkompetencevurdering.

 

For uddannelsen til skibsofficer gælder desuden, at du skal have en rederiaftale med et godkendt rederi. Vores studievejleder kan vejlede dig om dette.

 

Tilmelding til seniorofficersuddannelsen

Læs mere her
Professionel ny hjemmeside SIMAC Graaesvej 27 DK-5700 Svendborg Tlf. +45 72 21 55 00 SE nr. 25 78 70 72 EAN 5798000023185 mail@simac.dk