SVENDBORG INTERNATIONAL MARITIME ACADEMY
SIMAC

Bliv studerende

  

Adgangskrav og optagelse 

 

Fælles for vores uddannelser er, at du skal have en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse (svendebrev suppleret med gymnasialt niveau - f.eks. adgangskursus).  


1) Du har gennemført en af nedenstående gymnasiale uddannelser – uanset linje:
·         Studentereksamen (STX)
·         HF (kursus)
·         HTX
·         HHX
·         EUX
 
Har du en gymnasial uddannelse, starter din uddannelse på SIMACs værkstedsskole.
 
2) Du har gennemført en erhvervsuddannelse. Alle med et svendebrev kan søge ind på maskinmesteruddannelsen, og en lang række af de tekniske erhvervsuddannelser giver merit. Det betyder, at du kan springe Værkstedsskolen over. De meritgivende erhvervsuddannelser fremgår af meritlisten.
 
Har du en meritgivende erhvervsuddannelse, starter din uddannelse til maskinmester med et 6 måneders adgangskursus, som også afholdes af SIMAC i samarbejde med SDU og Svendborg Erhvervsskole. Efter adgangskurset starter du på 4. semester af maskinmesteruddannelsen.
 
Har du både en erhvervsuddannelse og en gymnasial uddannelse med følgende fag:

·         Matematik
·         Fysik eller kemi
·         Dansk
·         Engelsk
hvoraf mindst 2 skal være på B-niveau og de resterende på mindst C-niveau, kan du starte direkte på 4. semester:
En erhvervsuddannelse kan erstattes af mindst 2 års relevant erhvervserfaring - SIMAC udfærdiger da en realkompetencevurdering.

 

Merit for værkstedsskolen

Du kan få merit for værkstedsskolen på maskinmesteruddannelsen, hvis du har en af erhvervsuddannelserne på denne meritliste.

 

Du kan læse til maskinmester med eller uden rederikontrakt.

 

Hvis du indgår uddannelsesaftale med et rederi, betyder det, at du gennemfører praktikperioderne i uddannelsen om bord på dit rederis skibe.

 

Hvis du ikke har rederikontrakt, vil din praktik typisk foregå i land i en større virksomhed. Du kan sagtens bruge uddannelsen til søs senere hen, selvom du ikke har haft rederikontrakt under uddannelsen.

 

Optagelseskriterier på maskinmesteruddannelsen:

I tilfælde af, at der er flere ansøgere end studiepladser til maskinmesteruddannelsen, prioriterer vi studiepladserne efter følgende kriterier:

 

1. Ansøgere med rederikontrakt 

 

2. Ansøgere, der umiddelbart før studiestart har gennemført SIMACs Maritime Adgangskursus i første forsøg

 

3. Ansøgere uden rederikontrakt, bliver individuel vurderet hvor vi prioriterer ansøgere ud fra et helhedsindtryk af karakterer, baggrund og motivation for uddannelsen.

 

Professionel ny hjemmeside SIMAC Graaesvej 27 DK-5700 Svendborg Tlf. +45 72 21 55 00 SE nr. 25 78 70 72 EAN 5798000023185 mail@simac.dk