SVENDBORG INTERNATIONAL MARITIME ACADEMY
SIMAC

Bliv studerende

  Adgangskrav og optagelse

 

Fælles for vores uddannelser er, at du skal have en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse (svendebrev suppleret med gymnasialt niveau - f.eks. adgangskursus).


1) Du har gennemført en af nedenstående gymnasiale uddannelser – uanset linje:


· Studentereksamen (STX)
· HF-kursus
· HTX
· HHX
· EUX

2) Du har en erhvervsuddannelse og suppleret med følgende fag:
· Matematik
· Fysik eller kemi
· Dansk

· Engelsk

hvoraf mindst 2 skal være på B-niveau og de resterende på mindst C-niveau:

En erhvervsuddannelse kan erstattes af mindst 2 års relevant erhvervserfaring - SIMAC udfærdiger da en realkompetencevurdering.

 

For uddannelsen til skibsfører gælder desuden, at du skal have en rederiaftale med et godkendt rederi.

 

 

Professionel ny hjemmeside SIMAC Graaesvej 27 DK-5700 Svendborg Tlf. +45 72 21 55 00 SE nr. 25 78 70 72 EAN 5798000023185 mail@simac.dk