SVENDBORG INTERNATIONAL MARITIME ACADEMY
SIMAC

Om SIMAC

Akkreditering

SIMAC har d. 15. April 2016 indsendt ansøgning om institutionsakkreditering.

Ansøgningen kan læses her

Bilag kan læses her


De tre professionsbacheloruddannelser, som SIMAC udbyder, er alle blevet positivt akkrediteret i 2012.

 

Akkrediteringen er gældende til 2017. SIMAC vil indenfor denne gyldighedsperiode ansøge om institutionsakkreditering.

 

 Akkreditering af maskinmesteruddannelsen 23. februar 2012

 

 

 Akkreditering af skibsføreruddannelsen 23. februar 2012

 

 

 Akkreditering af skibsofficersuddannelsen 23. februar 2012

 

 

Klik her for at se akkrediteringsrapporterne for de tre uddannelser.

 

Du kan læse mere om akkreditering på hhv. Danmark Akkrediteringsinstitutions og EVA’s hjemmesider.


 

Professionel ny hjemmeside SIMAC Graaesvej 27 DK-5700 Svendborg Tlf. +45 72 21 55 00 SE nr. 25 78 70 72 EAN 5798000023185 mail@simac.dk