SVENDBORG INTERNATIONAL MARITIME ACADEMY
SIMAC

For studerende

Ansøgning for studerende

Midlerne til studie- eller praktikophold søges via et ansøgningsskema og sendes til Aarhus Maskinmesterskole. Der kan søges om midlerne fire gange om året: 1. april, 1. juli, 1. oktober, 1. januar. Midlerne skal søges inden afrejse. Med ansøgningsskemaet skal der vedlægges:

 

·         et budget for opholdet

·         en motiveret ansøgning hvor der redegøres for maritime interesser

·         en karakterliste

·         en praktikaftale med virksomheden eller optagelsesbrev fra uddannelsesinstitutionen

 

Ansøgningsskemaet for studerende kan findes her

 

Afrapportering

Senest en måned efter endt udlandsophold skal afrapporteringsskemaet udfyldes og sendes til Aarhus Maskinmesterskole.

 

Afrapporteringsskemaet for studerende kan findes her

 

Udlandsopholdets varighed

Et studie- eller praktikophold skal vare minimum to måneder.

 

Praktik til søs

Legatet kan ikke søges af studerende, som er i praktik på danskindregistrerede skibe, der sejler i udlandet.

Professionel ny hjemmeside SIMAC Graaesvej 27 DK-5700 Svendborg Tlf. +45 72 21 55 00 SE nr. 25 78 70 72 EAN 5798000023185 mail@simac.dk