SVENDBORG INTERNATIONAL MARITIME ACADEMY
SIMAC

Bliv studerende

Eksempler på bachelorprojekter

Som afslutning på din uddannelse til maskinmester, skibsfører eller juniorofficer skal du skrive et bachelorprojekt om et selvvalgt emne inden for din studieretning.

 

Du kan herunder se et par tidligere studerendes bachelorprojekter.


Er du studerende på SIMAC, kan du finde mange flere inspirerende bachelorprojekter i OLCs bibliotekskatalog.

 

Tarm Varmeværk

 

I forbindelse med den afsluttende praktik som maskinmester, har en af projektets forfattere, gennemført praktikken ved Tarm Varmeværk A.m.b.a.

Varmeværket er et biomassefyret værk, bestående af 2 ældre kulkedler, hvilke er ombyggede til træpiller. Endvidere har varmeværket et flisfyret anlæg. Værket forsyner omkring 1700 forbruger gennem 60 km ledningsnet1.


I praktikperioden blev et af projektets medlemmer, i forbindelse med den daglige drift, præsenteret for et problem. Dette problem havde værket ikke havde haft ressourcer til at belyse analytisk. Problemet tager udgangspunkt i værkets nyligt installerede absorptionsvarmepumpe, samt dennes tilhørende røgvasker.


Projektet henvender sig til Tarm Varmeværk samt andre fjernvarmeproducerende virksomheder, med enten eksisterende røggasfyrede absorptionsvarmepumpe, eller blot virksomheder med ønske om at installerer en absorptionsvarmepumpe.

 

Du kan finde bilagene til rapporten her

 


 

 

 

 

 

Danmarks småfærger - en fælles standard

 

Danmark er et land med mange småøer, og som samfund

tilstræbes det, at det er muligt at bo på en del af disse øer. Det gøres i dag ved at betjene øerne med tilskudsdrevne færger, der giver øboerne mulighed for at være ”landfaste” med resten af Danmark

 

Men hvordan er driften af færgerne, hvorfor er de

ikke standardiseret, og kan der optimeres? Det undersøgte

to studerende i deres bachelorprojekt.

 

Gennem kontakt med fagfolk, operatører og politikere, fremkom det, at der faktisk var tænkt i de baner, men at Danmark endnu ikke har formået at udføre det på nationalt

plan. Bachelorprojektet har været brugt som en del af analyser af fremtidens færger, der kan bygges i andre materialer end stål og til en ny transportanalyse af den offentlige transport.

 

Du kan finde bilagene til rapporten her

 

 

Menneskelige faktorer og ECDIS

 

Skibsfarten har historisk set været præget af adskillige ulykker, hvor den efterfølgende erfaring har foranlediget forskellige procedurer og teknologiske tiltag. I den sammenhæng har udvikling af ny teknologi givet mulighed for at forbedre den maritime branche i form af digital overvågning som f.eks. ECDIS.

 

Udviklingen af ECDIS går en interessant tid i møde både i forhold til sikkerheden til søs, men også i lyset af det kommende E-navigation, som i fremtiden kan give adskillige nye muligheder og endda ændre måden at navigere skibe på.  

 

Det er således blevet et sikkerhedskritisk spørgsmål indenfor det maritime fagområde at kunne forstå sammenspillet mellem menneske og teknologi, og den studerende syntes derfor, at det kunne være relevant at fokusere på menneskelige faktorer og ECDIS i et Bachelorprojekt.


Du kan finde bilagene til rapporten her

 

 

Jetlag til søs

 

At sejle på havene er ofte en tur gennem tiden og dens mange zoner. Søfarende er udsat for jetlag i forbindelse med deres arbejde, og det medfører træthed og udmattelse.

 

For at finde ud af hvilken indflydelse rejserne gennem de mange tidszoner har for søfarende, valgte den studerende at lade dette projekt dykke ned i teorier om påvirkninger ved tidsstilling, supplere teorien med interviews med søfarende,

og kommer med et bud på, hvilken indflydelse jetlag til søs har på de søfarende.
 

Du kan finde bilagene til rapporten her

 

 

 

 

 

 

 

 

Alarm Management på Odense Kraftvarme

 

Kontrolsystemer anvendes til at styre og sikre driften af komplicerede maskinanlæg, f.eks. på skibe, i industrien, offshore eller i energisektoren. Kontrolsystemerne konstrueres med et alarmsystem, der har til formål, at informere operatøren om fejltilstande på maskiner eller i processen.

 

Ideelt set gives der akkurat den mængde relevante informationer på den rigtige måde til operatøren, så nedbrud og risiko for ulykker minimeres mest muligt. Dette er netop hvad begrebet ”Alarm Management” omhandler.


De studerende har i bachelorprojektet givet en teoretisk introduktion til emnet, der ikke har den store udbredelse i Danmark, og de anvender videre denne viden til at evaluere Odense Kraftvarmeværks alarmsystem og til at give forbedringsforslag.     

 

 

 

 

 

 

Er radarstråler farlige?

 

Som en del af arbejdsmiljøet om bord på et skib er radarstråler en faktor, man skal tage højde for. Men er de farlige for de personer der skal færdes i nærheden af dem, eller kan man blot bevæge sig frit rundt uden af bekymre sig?

 

Det undersøger en studerende i dette projekt. Han belyser den teori, der tilgængelig i dag og kommer med forklaringer på, hvilke sundhedsmæssige effekt radarstråler har, samt belyser at der nok til stadighed ikke er nok viden på området til endegyldigt at udelukke sundhedsfare.

 

 

 

 

 

 

 

 

Du må gerne henvise til eller kopiere fra projekterne, hvis du bruger tydelig kildehenvisning, jf. lov om dansk ophavsret.

  

Professionel ny hjemmeside SIMAC Graaesvej 27 DK-5700 Svendborg Tlf. +45 72 21 55 00 SE nr. 25 78 70 72 EAN 5798000023185 mail@simac.dk