SVENDBORG INTERNATIONAL MARITIME ACADEMY
SIMAC

Om SIMAC

 

 

Karaktergennemsnit 2013

2013-1

Juniorofficer - professionsbachelor 2013-1

Klasse

Modulnavn

Antal tilmeldte

Beståelses-procent*

Karaktergennemsnit

BJ2

Værkstedsskole II

33

100

Bestået/ikke bestået

BJ3

Maritimt Engelsk – skriftlig

7

7,9

BJ3

Maritimt Engelsk – mundtlig

6

8,3

BJ3

Meteorologi – CASE

9

5,8

BJ3

Vagttjeneste

8

100

Bestået/ikke bestået

BJ4

Navigation II – mundtlig

11

 

7,5

BJ4

Navigation II - skriftlig

12

 

8,1

BJ4

Elektriske maskiner og anlæg II

12

 

8,4

BJ4

Skibsteknik, lastbehandling og stuvning II

12

 

7,7

BJ5

Termiske maskine og anlæg I – Køleteknik

8

 

6,9

BJ8

Bachelorprojekt

14

 

7,1

Seniorofficerer 2013-1

Klasse

Modulnavn

Antal tilmeldte

Beståelses-procent *

Karaktergennemsnit

RE-SE3

Termiske maskiner og anlæg II – Materiale og styrkelære

2

 

3

RE-SE3

Termiske maskiner og anlæg II - Klimateknik

3

 

1,3

SE1

Skibsoperationer

22

 

10,3

SE1+SE2

Management – (Org. & Person.), Miljø, Vedligehold

30

 

6,8

SE2

Elektriske maskiner og anlæg I

23

 

6,3

SE2

Termiske maskiner og anlæg II – Dampteknik

26

 

7,2

SE2

Termiske maskiner og anlæg II – Køleteknik

24

 

8

SE4

El – Autorisation - mundtlig

11

 

8,5

SE4

El – Autorisation - skriftlig

11

 

5,9

Maskinmester - professionsbachelor 2013-1

Klasse

Modulnavn

Antal tilmeldte

Beståelses-procent *

Karaktergennemsnit

BM1

Værkstedsskole II

15

80

Bestået/ikke bestået

BM4

Engelsk – mundtlig

43

 

7,6

BM4

Engelsk – skriftlig

43

 

7

BM5

Management - Vedligehold & -ledelse

37

 

7,2

BM6

Management – Miljøteknik & -ledelse & Sikkerhed

32

 

5,4

BM6

Termiske maskiner og anlæg II – Dampteknik

36

 

5

BM6

Termiske maskiner og anlæg II – Materiale og styrkelære

34

 

6,6

BM6

Elektriske maskiner og anlæg IV

33

 

6,8

BM7

El – Autorisation – mundtlig

18

 

5,2

BM7

El – Autorisation – skriftlig

17

 

4,6

BM7

Termiske maskiner og anlæg I – Køleteknik

16

 

7,6

BM8

Procesanalyse og automation III

15

 

9,5

BM8

Termiske maskiner og anlæg II – Køleteknik

17

 

8,1

BM8

Termiske maskiner og anlæg II – Klimateknik

18

 

6,1

BM9

Bachelorprojekt

12

 

9,5

Skibsfører - professionsbachelor 2013-1

Klasse

Modulnavn

Antal tilmeldte

Beståelses-procent *

Karaktergennemsnit

BS3

Maritimt Engelsk – mundtlig

17

 

9,9

BS3

Maritimt Engelsk – skriftlig

16

 

8,1

BS3

Meteorologi – CASE

18

 

7,9

BS3

Vagttjeneste

17

76,5

Bestået/ikke bestået

BS4

Navigation II – mundtlig

21

 

8,0

BS4

Navigation II – skriftlig

25

 

4,8

BS4

Skibsteknik, lastbehandling og stuvning II

24

 

6,4

BS5

Skibsoperationer

15

 

3,1

BS5

Management – (Org. & Person.), Miljø, Vedligehold

11

 

3,2

BS8

Bachelorprojekt

13

 

9,6


2013-2

Juniorofficer - professionsbachelor 2013-2

Klasse

Modulnavn

Antal tilmeldte

Beståelses-procent*

Karaktergennemsnit

BJ3

Maritimt Engelsk – skriftlig

12

 

7,4

BJ3

Maritimt Engelsk – mundtlig

12

 

10,2

BJ3

Meteorologi – CASE

14

 

8,3

BJ3

Vagttjeneste

12

91,7

Bestået/ikke bestået

BJ4

Navigation II – skriftlig

10

 

6,4

BJ4

Navigation II – mundtlig

9

 

5,7

BJ4

Skibsteknik, lastbehandling og stuvning II

7

 

5,4

BJ5

Termiske maskiner og anlæg I – Køleteknik

13

 

8,5

BJ8

Bachelorprojekt

12

 

8,25

 

 

Seniorofficerer 2013-2

Klasse

Modulnavn

Antal tilmeldte

Beståelses-procent *

Karaktergennemsnit

SE1

Skibsoperationer

4

 

7,75

SE1+SE3

Management – (Org. & Person), Miljø, Vedligehold

4

 

6,25

SE2

Elektriske maskiner og anlæg I

3

 

4,7

SE2

Termiske maskiner og anlæg II – Dampteknik

2

 

5,5

SE2

Termiske maskiner og anlæg II – Køleteknik

1

 

7

SE3

Procesanalyse og automation

26

 

8,5

SE3

Termiske maskiner og anlæg II – Klimateknik

27

 

8,6

SE4

El – Autorisation - skriftlig

6

 

8,8

SE4

El – Autorisation – mundtlig

6

 

10

 

 

 

 

 

Maskinmester - professionsbachelor 2013-2

 

 

 

Klasse

Modulnavn

Antal tilmeldte

Beståelses-procent *

Karaktergennemsnit

BM4

Engelsk – skriftlig

28

 

6,9

BM4

Engelsk - mundtlig

24

 

8,9

BM5

Management - Vedligehold & -ledelse

45

 

8,8

BM6

Elektriske maskiner og anlæg IV

38

 

6,3

BM6

Management – Miljøteknik & -ledelse & Sikkerhed

40

 

6,6

BM6

Termiske maskiner og anlæg II – Dampteknik

43

 

6,7

BM7

El – Autorisation – skriftlig

32

 

5,4

BM7

El – Autorisation – mundtlig

34

 

6,4

BM7

Termiske maskiner og anlæg I – Køleteknik

31

 

8,5

BM8

Administrativledelse

15

 

4,8

BM8

Procesanalyse og automation III

16

 

8,4

BM8

Termiske maskiner og anlæg II – Klimateknik

16

 

5,7

BM8

Termiske maskiner og anlæg II – Køleteknik

15

 

8,4

BM9

Bachelorprojekt

8

 

8,25

 

 

 

 

 

Skibsfører - professionsbachelor 2013-2

Klasse

Modulnavn

Antal tilmeldte

Beståelses-procent *

Karaktergennemsnit

BS3

Maritimt Engelsk – skriftlig

15

 

6,7

BS3

Maritimt Engelsk – mundtlig

14

 

9,6

BS3

Meteorologi - CASE

15

 

5,8

BS3

Vagttjeneste

19

57,9

Bestået/ikke bestået

BS4

Navigation II - skriftlig

20

 

6,1

BS4

Navigation II – mundtlig

16

 

5,1

BS5

Skibsteknik, lastbehandling og stuvning II

16

 

6,9

BS5

Management – (Org. & Person), Miljø, Vedligehold

25

 

7,28

BS5

Skibsoperationer

25

 

6,5

BS8

Bachelorprojekt

12

 

7,6

 

*Beståelsesprocent opgives kun ved fag, der bedømmes ’bestået/ikke bestået’, jf. gældende lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne mv.

 

 

 

Professionel ny hjemmeside SIMAC Graaesvej 27 DK-5700 Svendborg Tlf. +45 72 21 55 00 SE nr. 25 78 70 72 EAN 5798000023185 mail@simac.dk