SVENDBORG INTERNATIONAL MARITIME ACADEMY
SIMAC

Om SIMAC

Karaktergennemsnit 2014

2014-1

Juniorofficer - professionsbachelor 2014-1

Klasse

Modulnavn

Antal tilmeldte

Beståelses-procent*

Karaktergennemsnit

RE-BJ3

Vagttjeneste

1

100 %

 

BJ3

Vagttjeneste II

5

 

5,60

BJ4

Navigation II – mundtlig

15

 

6,73

BJ4

Navigation II - skriftlig

13

 

5,54

BJ4

Elektriske maskiner og anlæg II

13

 

7,08

BJ4

Skibsteknik, lastbehandling og stuvning II

13

 

9,92

BJ5

Termiske maskiner og anlæg I – Køleteknik

7

 

6,43

BJ8

Bachelorprojekt

20

 

8,00

Seniorofficerer 2014-1

Klasse

Modulnavn

Antal tilmeldte

Beståelses-procent *

Karaktergennemsnit

SE1

Skibsoperationer

7

 

8,58

SE1+SE2

Management – (Org. & Person.), Miljø, Vedligehold

25

 

9,52

SE2

Elektriske maskiner og anlæg I

22

 

6,82

SE2

Termiske maskiner og anlæg II – Dampteknik

21

 

6,95

SE2

Termiske maskiner og anlæg II – Køleteknik

21

 

9,67

SE4

El – Autorisation - mundtlig

10

 

9,90

SE4

El – Autorisation - skriftlig

10

 

7,50

 

 

Maskinmester - professionsbachelor 2014-1

Klasse

Modulnavn

Antal tilmeldte

Beståelses-procent *

Karaktergennemsnit

BM4

Engelsk – mundtlig

27

 

9,37

BM4

Engelsk – skriftlig

27

 

6,67

BM5

Management - Vedligehold & -ledelse

29

 

8,76

BM6

Management – Miljøteknik & -ledelse & Sikkerhed

41

 

6,30

BM6

Termiske maskiner og anlæg II – Dampteknik

41

 

4,24

BM6

Elektriske maskiner og anlæg IV

39

 

5,13

BM7

El – Autorisation – mundtlig

37

 

7,11

BM7

El – Autorisation – skriftlig

39

 

4,16

BM7

Termiske maskiner og anlæg I – Køleteknik

36

 

8,44

BM8

Administrativ ledelse

13

 

5,85

BM8

Procesanalyse og automation III

29

 

9,21

BM8

Termiske maskiner og anlæg II – Køleteknik

29

 

7,56

BM8

Termiske maskiner og anlæg II – Klimateknik

29

 

8,11

BM9

Bachelorprojekt

20

 

7,40

Skibsfører - professionsbachelor 2014-1

Klasse

Modulnavn

Antal tilmeldte

Beståelses-procent *

Karaktergennemsnit

RE-BS3

Meteorologi – CASE

1

 

4,00

RE-BS3

Vagttjeneste

4

75 %

 

BS3

Vagttjeneste II

20

 

7,80

BS4

Navigation II – mundtlig

15

 

5,00

BS4

Navigation II – skriftlig

12

 

5,00

BS4

Skibsteknik, lastbehandling og stuvning II

11

 

7,09

BS5

Skibsoperationer

15

 

3,87

BS5

Management – (Org. & Person.), Miljø, Vedligehold

23

 

5,87

BS8

Bachelorprojekt

20

 

7,45

 

*Beståelsesprocent opgives kun ved fag, der bedømmes ’bestået/ikke bestået’, jf. gældende lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne mv.

 

 

 

Professionel ny hjemmeside SIMAC Graaesvej 27 DK-5700 Svendborg Tlf. +45 72 21 55 00 SE nr. 25 78 70 72 EAN 5798000023185 mail@simac.dk