SVENDBORG INTERNATIONAL MARITIME ACADEMY
SIMAC

Om SIMAC

Karaktergennemsnit 2015

2015-1

Juniorofficer - professionsbachelor 2015-1

Klasse

Modulnavn

Antal tilmeldte

Beståelses-procent*

Karaktergennemsnit

BJ3

Watchkeeping II

12

 

8,1

BJ4

Maritime Technology

2

 

3

BJ4

Navigation III - skriftlig

2

 

8,5

BJ4

Navigation III + Meteorology (I+II) - mundtlig

2

 

5,5

BJ4

Ship Technology III

2

 

7

BJ5

Electrical and Electronic Machinery I-IV

3

 

8,7

BJ5

Termiske maskiner og anlæg I – Køleteknik

1

 

7

BJ8

Bachelorprojekt

11

 

7,7

Seniorofficerer 2015-1

Klasse

Modulnavn

Antal tilmeldte

Beståelses-procent *

Karaktergennemsnit

SE1

Skibsoperationer

12

 

6,1

SE1+SE2

Management - (Org. & Person.), Miljø, Vedligehold

13

 

6,9

SE2

Elektriske maskiner og anlæg I

17

 

5

SE2

Termiske maskiner og anlæg II – Køleteknik

17

 

7

SE2

Termiske maskiner og anlæg II – Dampteknik

17

 

3,8

SE4

El – Autorisation - mundtlig

8

 

8

SE4

El – Autorisation - skriftlig

9

 

3,4

 

 

Maskinmester - professionsbachelor 2015-1

Klasse

Modulnavn

Antal tilmeldte

Beståelses-procent *

Karaktergennemsnit

BM5

Thermal Machinery and Systems II-(I-IV)

32

 

8,9

BM6

Elektriske maskiner og anlæg IV

24

 

8,4

BM6

Management - Miljøteknik & -ledelse & Sikkerhed

24

 

9

BM6

Termiske maskiner og anlæg II – Dampteknik

30

 

5,6

BM7

El – Autorisation – mundtlig

37

 

6,8

BM7

El – Autorisation - skriftlig

36

 

2,3

BM7

Termiske maskiner og anlæg I – Køleteknik

29

 

9,7

BM8

Administrativ ledelse

6

 

9

BM8

Procesanalyse og automation III

31

 

8,9

BM8

Termiske maskiner og anlæg II – Klimateknik

34

 

8,1

BM8

Termiske maskiner og anlæg II – Køleteknik

34

 

7,2

BM9

Bachelorprojekt

29

 

9,4

 

Skibsfører - professionsbachelor 2015-1

Klasse

Modulnavn

Antal tilmeldte

Beståelses-procent *

Karaktergennemsnit

BS3

Watchkeeping II

31

 

6,8

BS4

Maritime Technology

31

 

6,4

BS4

Navigation III - skriftlig

30

 

7,2

BS4

Navigation III + Meteorologi (I+II) - mundtlig

30

 

8,1

BS4

Ship Technology III

28

 

8

BS5

Skibsoperationer

2

 

1

BS8

Bachelorprojekt

23

 

9,6

 

*Beståelsesprocent opgives kun ved fag, der bedømmes ’bestået/ikke bestået’, jf. gældende lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne mv.

 


Professionel ny hjemmeside SIMAC Graaesvej 27 DK-5700 Svendborg Tlf. +45 72 21 55 00 SE nr. 25 78 70 72 EAN 5798000023185 mail@simac.dk