SVENDBORG INTERNATIONAL MARITIME ACADEMY
SIMAC

Om SIMAC

Karaktergennemsnit 2015

2015-2

Juniorofficer - professionsbachelor 2015-2

Klasse

Modulnavn

Antal tilmeldte

Beståelses-procent*

Karaktergennemsnit

BJ3

Watchkeeping II

10

 

1,1

BJ4

Maritime Technology

8

 

6,4

BJ4

Navigation III - skriftlig

8

 

5,3

BJ4

Navigation III + Meteorology II - mundtlig

8

 

4,8

BJ4

Ship Technology III

8

 

5

BJ5

Electrical and Electronic Machinery I-IV

2

 

8,5

BJ8

Bachelorprojekt

7

 

8,1

Seniorofficerer 2015-2

Klasse

Modulnavn

Antal tilmeldte

Beståelses-procent *

Karaktergennemsnit

SE1

Skibsoperationer

10

 

8,1

SE1+SE2

Management - (Org. & Person.), Miljø, Vedligehold

5

 

9

SE2

Elektriske maskiner og anlæg I

2

 

3,5

SE2

Termiske maskiner og anlæg II – Klimateknik

17

 

8,1

SE2

Termiske maskiner og anlæg II – Dampteknik

3

 

3,6

SE3

Procesanalyse og automation

17

 

9,8

SE4

El – Autorisation - mundtlig

4

 

9,5

SE4

El – Autorisation - skriftlig

5

 

5

 

 

Maskinmester - professionsbachelor 2015-2

Klasse

Modulnavn

Antal tilmeldte

Beståelses-procent *

Karaktergennemsnit

BM5

Thermal Machinery and Systems II-(I-IV)

41

 

7,3

BM6

Electrical and Electronic Machinery IV

33

 

8,3

BM6

Thermal Machinery and Systems III-I + Process Analysis and Automation II

32

 

7,8

BM6

Termiske maskiner og anlæg II – Dampteknik

4

 

2,7

BM7

El – Autorisation – mundtlig

25

 

9,1

BM7

El – Autorisation - skriftlig

27

 

4

BM7

Termiske maskiner og anlæg I – Køleteknik

25

 

8,8

BM8

Administrativledelse

13

 

8,4

BM8

Procesanalyse og automation III

30

 

7,5

BM8

Termiske maskiner og anlæg II – Klimateknik

32

 

8

BM8

Termiske maskiner og anlæg II – Køleteknik

31

 

6,8

BM9

Bachelorprojekt

26

 

9,1

 

Skibsfører - professionsbachelor 2015-2

Klasse

Modulnavn

Antal tilmeldte

Beståelses-procent *

Karaktergennemsnit

BS3

Watchkeeping II

27

 

3,4

BS4

Navigation III - skriftlig

25

 

4,6

BS4

Navigation III + Meteorologi (I+II) - mundtlig

26

 

4,8

BS4

Ship Technology III

28

 

5,8

BS4

Maritime Technology

28

 

6,5

BS7

Skibsoperationer

11

 

5

BS7

Management - (Org. & Person.), Miljø, Vedligehold

11

 

8,2

BS8

Bachelorprojekt

8

 

3,9

 

*Beståelsesprocent opgives kun ved fag, der bedømmes ’bestået/ikke bestået’, jf. gældende lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne mv.


Professionel ny hjemmeside SIMAC Graaesvej 27 DK-5700 Svendborg Tlf. +45 72 21 55 00 SE nr. 25 78 70 72 EAN 5798000023185 mail@simac.dk