SVENDBORG INTERNATIONAL MARITIME ACADEMY
SIMAC

Om SIMAC

Studentertrivselsundersøgelse

 Som et naturligt element og som et led i den løbende kvalitetsudvikling har SIMAC i ugerne 41-44 gennemført den årlige studentertrivselsundersøgelse og her ses de overordnede resultater.

 

 

2012 (base 185)

2013 (base 149)

2014 (base 142)

Jeg er tilfreds med min uddannelse som helhed

84 %

156

86 %

128

90 %

127

Jeg er glad for at være studerende på SIMAC

85 %

158

89 %

133

85 %

120

Jeg lærer nok på mit studium

77 %

141

83 %

123

87 %

124

Jeg oplever et godt socialt miljø på SIMAC

84 %

154

89 %

133

90 %

128

Jeg har gode fysiske rammer og faciliteter på SIMAC

86 %

159

87 %

130

82 %

116

Jeg oplever studieadministrationen og andre støttefunktioner som professionelle og imødekommende

70 %

128

(Der er spurgt til opdelte funktioner for at få information, der er egnet til forandring hvor det evt. er hensigtsmæssigt, se nedenfor)

(Der er spurgt til opdelte funktioner for at få information, der er egnet til forandring hvor det evt. er hensigtsmæssigt, se nedenfor)

Var personalet i studieadministrationen imødekommende

(Behandlet samlet, se foregående spørgsmål)

79 %

93 af 117, der havde benyttet studieadministrationen inden for det sidste år

76 %

82 af 108, der havde benyttet studieadministrationen indenfor det sidste år

Fik du den hjælp af studieadministrationen, du havde behov for?

(Behandlet samlet, se foregående spørgsmål)

87 %

102 af 117, der havde benyttet studieadministrationen inden for det sidste år

77 %

83 af 108, der havde benyttet studieadministrationen inden for det sidste år

Var personalet i OLC (Open Learning Center) imødekommende

(Behandlet samlet, se foregående spørgsmål)

97 %

84 af 149, der havde benyttet OLC inden for det sidste år

97 %

81 af 84, der havde benyttet OLC inden for det sidste år

Fik du den ønskede hjælp og vejledning i OLC?

(Behandlet samlet, se foregående spørgsmål)

99 %

85 af 86, der havde benyttet hjælp og vejledning i OLC inden for det sidste år

94 %

79 af 84, der havde benyttet hjælp og vejledning i OLC indenfor det sidste år

Var personalet i IT-afdelingen imødekommende

(Behandlet samlet, se foregående spørgsmål)

79 %

80 af 92, der havde benyttet IT-afdelingen inden for det sidste år

88 %

63 af 72, der havde benyttet IT-afdelingen inden for det sidste år

Fik du den hjælp af IT-afdelingen, du havde behov for?

(Behandlet samlet, se foregående spørgsmål)

92 %

85 af 92 der havde benyttet IT-afdelingen inden for det sidste år

79 %

57 af 72, der havde benyttet IT-afdelingen inden for det sidste år

Målt som andelen, der svarer ”I høj grad” eller ”I nogen grad”.

 

 

2012

2013

2014

Base

185

149

142

Anbefaler uddannelsen til andre

76 %

140

81 %

120

85 %

121

 

Som en tommelfingerregel skal forskelle på mindre end 5 – 10 indekspoint ikke overfortolkes, da der kan være tale om helt tilfældige statistiske udsving.

 

Vi har fra 2012 selv gennemført undersøgelserne via spørgeskemaværktøjet Enalyzer. Det er udbyderen Aspekt, der har forestået den elektroniske afvikling af tal fra 2009-2011.

 

 Du kan se tidligere evalueringer her.

Professionel ny hjemmeside SIMAC Graaesvej 27 DK-5700 Svendborg Tlf. +45 72 21 55 00 SE nr. 25 78 70 72 EAN 5798000023185 mail@simac.dk