SVENDBORG INTERNATIONAL MARITIME ACADEMY
SIMAC

Om SIMAC

Evaluering af undervisningens kvalitet

Herunder ses en talmæssig præsentation af evalueringen af undervisningens kvalitet ved SIMAC. Præsentationen er opdelt i de forskellige uddannelsestrin og -retninger. Undervisningsevalueringerne er gennemført for alle undervisningsforløb af mere end to ugers varighed. Svarprocenten varierede. De studerende har fået tilsendt evalueringsskemaerne elektronisk og er anonyme. 


Resultaterne af undervisningsevalueringerne danner basis for underviserens refleksion og dialog med holdet og er endvidere en del af grundlaget for underviserens årlige medarbejderudviklingssamtale. 


Denne offentliggørelse af gennemførte aktuelle evalueringer af kvaliteten af undervisningen er en del af SIMACs samlede formidling, der også opfylder kravene i Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne (lovbekendtgørelse nr. 880 af 19/9/2005).


 
2015 samlet Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds
Hvor tilfreds er du alt i alt med undervisningsforløbet 39% 52% 8% 1%
2014 samlet Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds
Hvor tilfreds er du alt i alt med undervisningsforløbet 43% 42% 11% 4%
2013 samlet Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds
Hvor tilfreds er du alt i alt med undervisningsforløbet 36% 49% 12% 3%
2012 samlet Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds
Hvor tilfreds er du alt i alt med undervisningsforløbet 56 % 35% 8% 1%
2015 samlet Helt enig Noget enig Noget uenig Uenig
Jeg er studieaktiv i timerne 47% 47% 5% 1%
Jeg trives i undervisningen 52% 41% 6% 1%
Underviserne er gode til at forklare emnerne, så jeg forstår dem 58% 34% 7% 1%
Underviserne er gode til at skabe overblik og struktur i fagene 51% 36% 10% 3%
Vi arbejder med praktiske eksempler 55% 36% 7% 2%
Undervisningsmaterialet er tilfredsstillende 45% 44% 8% 3%
Underviserne er engagerede i fagene 79% 18% 2% 1%
Underviserne er velforberedte 75% 21% 3% 1%
2014 samlet Helt enig Noget enig Noget uenig Uenig
Jeg er studieaktiv i timerne 60% 36% 4% 1%
Underviserne er gode til at forklare emnerne, så jeg forstår dem 54% 34% 9% 3%
Underviserne er gode til at skabe overblik og struktur i fagene 51% 31% 14% 4%
Vi arbejder med aktuel viden og materialer 60% 34% 6% 1%
Undervisningsmaterialet er tilfredsstillende 52% 36% 9% 2%
Underviserne er engagerede i fagene 82% 14% 3% 1%
Underviserne er velforberedte 78% 17% 4% 1%
2013 samlet Helt enig Noget enig Noget uenig Uenig
Jeg er studieaktiv i timerne 52% 41% 6% 1%
Underviserne er gode til at forklare emnerne, så jeg forstår dem 50% 38% 9% 3%
Underviserne er gode til at skabe overblik og struktur i fagene 43% 39% 13% 5%
Vi arbejder med aktuel viden og materialer 51% 38% 8% 3%
Undervisningsmaterialet er tilfredsstillende 43% 39% 14% 4%
Underviserne er engagerede i fagene 75% 20% 3% 2%
Underviserne er velforberedte 72% 22% 4% 2%
2012 samlet Helt enig Noget enig Noget uenig Uenig
Jeg er studieaktiv i timerne 47% 42% 10% 1%
Underviserne er gode til at forklare emnerne, så jeg forstår dem 47% 38% 12% 3%
Underviserne er gode til at skabe overblik og struktur i fagene 44% 34% 16% 6%
Vi arbejder med aktuel viden og materialer 50% 38% 10% 2%
Undervisningsmaterialet er tilfredsstillende 44% 36% 16% 5%
Underviserne er engagerede i fagene 79% 15% 2% 3%
Underviserne er velforberedte 78% 16% 2% 3%

Professionel ny hjemmeside SIMAC Graaesvej 27 DK-5700 Svendborg Tlf. +45 72 21 55 00 SE nr. 25 78 70 72 EAN 5798000023185 mail@simac.dk