SVENDBORG INTERNATIONAL MARITIME ACADEMY
SIMAC

Om SIMAC

SIMACs Vision og mission

Vores vision - ”Vi uddanner verdens bedste maritime ledere”


Vi er en professionel og internationalt anerkendt maritim vidensinstitution. Vi skaber og formidler viden i et inspirerende studie- og arbejdsmiljø, som matcher drømmen om en karriere i den maritime verden.

 


Vores mission - ”Vi er en maritim uddannelses- og vidensinstitution”


Vi er en uddannelsesinstitution med "det maritime, læring og viden" som vores kerneområder. Vi samarbejder målrettet gennem nationale og internationale netværk og i tæt tilknytning til den maritime verden. Alt, hvad vi foretager os, understøtter, at SIMAC er det maritime erhvervs foretrukne videns- og uddannelsespartner for ledende medarbejdere.


Professionel ny hjemmeside SIMAC Graaesvej 27 DK-5700 Svendborg Tlf. +45 72 21 55 00 SE nr. 25 78 70 72 EAN 5798000023185 mail@simac.dk